Οδηγίες Διαγωνισμών

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Στην κατηγορία ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ –ΕΡΓΑ περιλαμβάνονται όλοι (και αποκλειστικά αυτοί) οι διαγωνισμοί για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση εργοληπτικού πτυχίου.

Αντίστοιχα στην κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ περιλαμβάνονται όλοι (και αποκλειστικά αυτοί) οι διαγωνισμοί για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση μελετητικού πτυχίου.

Όλες τις ενεργές προσκλήσεις κατάρτισης καταλόγων του άρθρου 118 του Ν.4412 μπορείτε να τις δείτε επιλέγοντας ή πληκτρολογώντας στην μπάρα αναζήτησης στο πεδίο "ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ" το κριτήριο "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΘΡ. 118".

Όλοι οι υπόλοιποι διαγωνισμοί (πέραν των προμηθειών) καταχωρούνται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Για τον τρόπο καταχώρησης σε υποκατηγορίες των διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών ανάλογα με το είδος της προμήθειας-υπηρεσίας, συστήνουμε να συμβουλευτείτε τον πίνακα που επισυνάπτεται ΕΔΩ

Η καταχώρηση των διαγωνισμών ανά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και Νομό γίνεται με βάση τον τόπο εκτέλεσης του έργου-προμήθειας, που κατα κανόνα είναι και τόπος δημοπράτησης. Σε περίπτωση που το γεωγραφικό κριτήριο αναζήτησης του χρήστη είναι ο τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, προτείνεται η συνδυαστική αναζήτηση να γίνεται με επιλογή από τα κριτήρια ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΠΤΥΧΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ, ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Σε περίπτωση που στην πηγή πληροφόρησης δεν αναφέρεται η ωρά διεξαγωγής ή η ώρα υποβολής προσφορών στο πρωτόκολλο του φορέα, αυτή αναφέρεται ως η 10.00 π.μ. ή η 2.00 μ.μ. αντίστοιχα.

ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η αναζήτηση διαγωνισμών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους από το πεδίο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ στο αριστερό μέρος της αρχικής σελίδας:

Συνδυαστική αναζήτηση

Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε συνδυασμό μέσα από τις επιλογες ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΠΤΥΧΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ή ΝΟΜΟΙ ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (μία επιλογή εκ των τριων), ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ και ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ταυτόχρονα περισσότερες της μίας επιλογές (π.χ. τους νομούς ΑΤΤΙΚΗΣ και ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ).

Απλή αναζήτηση

Διαλέγοντας μια επιλογή στα κελιά που βρίσκονται κάτω από τη λέξη ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ στο αριστερό μέρος της αρχικής σελίδας.

Π.χ. διαλέγοντας στις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ την επιλογή ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΕΡΓΑ και πατωντας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, εμφανίζονται όλοι οι διαγωνισμοί για τους οποίους απαιτείται εργοληπτικό πτυχίο-μεεπ.

Με λέξη κλειδί

Πληκτρολογώντας στο πεδίο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ μια λέξη από τον τίτλο του διαγωνισμού που σας ενδιαφέρει.

Με βάση την ημερομηνία διεξαγωγής

Επιλέγοντας την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Με βάση την ημερομηνία καταχώρησης

Επιλέγοντας την ημερομηνία καταχώρησης του διαγωνισμού (επιλέγοντας ημερομηνία "Από:" την ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης στην πλατφόρμα, περιορίζεται η αναζήτηση σε διαγωνισμούς που δεν έχετε ξαναδεί).

Με βάση τον προυπολογισμό

Επιλέγοντας καταχωρώντας κατώτερα και ανώτερα ποσά προυπολογισμού.

Επιλογή όλων των διαγωνισμών

Πατώντας στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας τη λέξη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, εμφανίζονται όλοι οι καταχωρημένοι διαγωνισμοί.

Με αυτή την εύκολη-συνδυαστική-ταχύτατη αναζήτηση κάθε χρήστης μπορει να επιλέξει να βλέπει τους διαγωνισμούς που τον ενδιαφέρουν και μόνο σε λιγότερο χρόνο.