Ενημέρωση για όλους τους διαγωνισμούς δημοσίου και για θέματα νομοθεσίας, ακριβώς όπως τη χρειάζεστε.


Γνωρίστε και εξοικειωθείτε με τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας μας δοκιμαστικά για 7 ημέρες.

  • Δημιουργία αποθηκευμένου προφίλ αναζητήσεων
  • Καθημερινή ενημέρωση μέσω e-mail βάσει των προσωπικών σας προτιμήσεων
  • Δυνατότητα πολλαπλών αναζητήσεων κάθε είδους διαγωνισμού μέσω των φίλτρων της πλατφόρμας
  • Αποθήκευση διαγωνισμών ως "αγαπημένων"
  • Βάση δεδομένων νομοθεσίας-νομολογίας σχετικής με την επαγγελματική σας δραστηριότητα από την οποία μπορείτε εύκολα βάσει των εξειδικευμένων φίλτρων μας να αντλήσετε νόμους, προεδρικά διατάγματα, εγκυκλίους, κατευθυντήριες οδηγίες, πρακτικά διαγωνισμών, δεδικασμένα και αποφάσεις επί ενστάσεων και προσφυγών από όλα τα αρμόδια όργανα.
  • Αποθήκευση αρχείων στη Βάση δεδομένων νομοθεσίας-νομολογίας ως "αγαπημένων"

Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμαστική περίοδο*

*Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας προφίλ για χρήση αποκλειστικά της Βάσης δεδομένων νομοθεσίας-νομολογίας

Τεχνογνωσία & εμπειρία

Ο Ergolhpths αποτελείται από μια ομάδα μηχανικών και νομικών με τεράστια εμπειρία σε παντός είδους διαγωνισμούς του δημόσιου. Στηριζόμενοι στην πολύχρονη πείρα μας και γνωρίζοντας εξ ιδίας πείρας τις πραγματικές ανάγκες πληροφόρησης σας, δημιουργήσαμε μια πρωτοποριακή παροχή υπηρεσίας ενημέρωσης για όλους τους διαγωνισμούς δημόσιου καθώς και για θέματα που άπτονται της νομοθεσίας δημοσίων έργων, ακριβώς όπως την χρειάζεστε.

Εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία που σας ενδιαφέρει

Με εξειδικευμένο εργαλείο αναζήτησης, που σας επιτρέπει να κάνετε απλή ή σύνθετη αναζήτηση ώστε να έχετε σε πρώτο πλάνο όλες τις βασικές πληροφορίες με σκοπό την πλήρη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σας.

Δωρεάν δοκιμαστική περίοδος